دسته‌بندی موضوعات

تجربیات

تجربیات کاربران در حوزه‌های سیستم‌عامل، برنامه‌های کاربردی و ترویج، در این دسته‌بندی ثبت و پیگیری می‌شود.
0

انجمن

موضوع‌های مربوط به انجمن نرم‌افزارهای آزاد/باز، در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.
25

سانا

سانا توزیعی از سیستم‌عامل گنو بر پایهٔ دبیان است که به منظور استفاده در سازمان‌ها و ادارات توسعه یافته است.
11
0