ساخت درایو راه انداز سانا با استفاده از rufus در ویندوز

برنامه را اجرا کنید و فایل iso حاوی سانا را انتخاب کرده و یو اس بی مورد نظر هم انتخاب کنید و نوع پارتیشن را GPT انتخاب کنید.