مشکل در رابطه با Software and Updates


این امکان برای من وجود ندارد که برای مثال تیک non-free را بزنم. وقتی تیک گزینه را میزنم هیج اتفاقی نمی افتد.

مربوط به python-apt می‌شود.
@haghiri75