دربارهٔ دسته‌بندی سانا

سانا توزیعی از سیستم‌عامل گنو بر پایهٔ دبیان است که به منظور استفاده در سازمان‌ها و ادارات توسعه یافته است.