فعال کردن قفل کردن صفحه‌ی نمایش

به صورت پیش‌فرض گزینه‌ی مربوط به قفل کردن صفحه نمایش غیر فعال می‌باشد و همچنین اگر سیستم را در حالت تعلیق قرار دهید بعد از برگشت از حالت تعلیق به حالت عادی سیستم بدون اینکه سیستم از شما پسورد بخواهد به حالت عادی بر می‌گردید. برای فعال کردن قفل کردن باید مراحل زیر را دنبال کنید:
در ابتدا باید پکیج زیر را با استفاده از دستور زیر در سیستم نصب کنید:

$ sudo apt update
$ sudo apt install dconf-editor

بعد از نصب این پکیج هم میتوانید با استفاده از دستور زیر در ترمینال آن را اجرا کنید:

$ dconf-editor

و هم می‌توانید با استفاده از رابط کاربری گرافیکی آن را اجرا کنید.
بعد از اجرای آن مسیر زیر را دنبال کنید:

/org/gnome/desktop/lockdown

اگر قفل کردن در سیستم شما غیرفعال باشد باید گزینه‌ی disable-lock-screen فعال باشد که با غیر فعال کردن آن گزینه‌ی قفل کردن یا lock screen در سیستم شما فعال می‌شود.
image