در رابطه با دسته‌بندی تجربیات

تجربیات کاربران در حوزه‌های سیستم‌عامل، برنامه‌های کاربردی و ترویج، در این دسته‌بندی ثبت و پیگیری می‌شود.