نحوه ی تغییر زبان سیستم (فارسی به انگلیسی و برعکس)

برای تغییر زبان از فارسی به انگلیسی ترمینال را باز کنید و دستور زیر را وارد کنید:

sudo vim /etc/locale.gen

سپس از بین زبان های موجود، زبان انگلیسی را از حالت کامنت خارج کنید. برای اینکار با زدن کلید i وارد حالت ویرایش vim شوید و بعد # را از ابتدای آن حذف کنید و بعد از آن با زدن دکمه ESC از حالت ویرایش خارج شوید و فایل را ذخیره کنید. برای ذخیره و خروج از محیط vim باید در حالی از حالت ویرایش خارج شدید از کد زیر استفاده کنید:

:x

دکمه ی Enter را بزنید.
و سپس دستور زیر را وارد کنید:

sudo locale-gen

وارد منوی تنظیمات شوید. و سپس روی ناحیه و زبان کلیک کنید.


و سپس روی زبان کلیک کنید و زبان انگلیسی را انتخاب کنید.
با یکبار خروج و ورود و یا راه اندازی مجدد تغییرات اعمال خواهد شد.