آسیب های روحی نوجوانان

سلام به نظرتون چه آسیب های روحی ای میتونه نوجوانان رو تهدید کنه؟

1 پسندیده

عدم درک متقابل والدین و نوجوانان از جمله مسائلی است که منجر به آسیب روحی نوجوانان می شود

1 پسندیده