راه اندازی پیام رسان و چیزهایی که باید در این رابطه بدانید

سرویس synaps چیست؟
سرویس synaps یک سرور پیام رسان می باشد که به وصیله پروتکل ماتریکس کار می کند و پیام ها را بین کاربرن جابه جا می کند.
synaps سرور اصلی پیام رسان می باشد که به وسیله رابط های کاربری مختلف می توان به آن متصل گردید و با آن کار کرد.
حال برای راه اندازی یک سرور پیام رسان باید یک سری مسایل رو بدانیم
1- سرور turn
2- سرور رابط کاربری وب
3- سرور jitsi