حل مشکل upgrade

دوستان گرامی من برای حل مشکل آپدیت گرافیکی از این دستور استفاده کردم و جواب داد.
sudo apt-get dist-upgrade