نصب مجازی ساز در سانا (Virtual Machine Manager)

برای نصب نرم افزار مجازی ساز Virtual Machine Manager از دستور زیر استفاده کنید :

sudo apt-get install virt-manager

بهتر است به جای apt-get از apt استفاده شود.

همچنین این مطلب بسیار کوتاه است و مطابق با خط مشی نگارش ویکی سانا نیست.

1 پسندیده