انجمن


اتاق حقوقی برای ارتباط با اتاق حقوقی انجمن نرم‌افزارهای آزاد، می‌توانید از این دسته‌بندی استفاده کنید. همکاران حقوقی ما، آمادهٔ پاسخ به پرسش‌های حقوقی اعضای انجمن، در رابطه با نرم‌افزارهای آزاد هستند. هیئت مدیره انجمن هماهنگی جلسات و بحث‌ها و … پیرامون انجمن نام. فقط اعضای انجمن حق دسترسی نوشتن دارند ولی دسترسی خواندن برای عموم باز است. اخبار و اطّلاعیه‌ها اخبار و اطّلاعیه‌های مربوط به انجمن، در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 62 سپتامبر 28, 2020
0 57 جولای 5, 2020
0 119 جون 10, 2020
52 511 ژانویه 20, 2021
0 45 آگوست 20, 2020
13 137 جولای 24, 2020
12 135 جولای 23, 2020
5 93 جولای 22, 2020
25 345 جولای 22, 2020
45 354 جولای 16, 2020
3 219 جولای 16, 2020
6 124 جولای 16, 2020
19 183 جولای 16, 2020
7 80 جولای 15, 2020
7 206 جولای 15, 2020
37 372 جولای 15, 2020
12 184 جولای 15, 2020
7 95 جولای 15, 2020
0 77 جولای 15, 2020
3 124 جولای 15, 2020
3 148 جولای 15, 2020
8 123 جولای 15, 2020
3 88 جولای 15, 2020
13 273 جولای 14, 2020
20 296 جولای 14, 2020
12 268 جولای 13, 2020
5 108 جولای 12, 2020
3 110 جولای 11, 2020
23 214 جولای 9, 2020
1 85 جولای 8, 2020