انجمن


اتاق حقوقی برای ارتباط با اتاق حقوقی انجمن نرم‌افزارهای آزاد، می‌توانید از این دسته‌بندی استفاده کنید. همکاران حقوقی ما، آمادهٔ پاسخ به پرسش‌های حقوقی اعضای انجمن، در رابطه با نرم‌افزارهای آزاد هستند. هیئت مدیره انجمن هماهنگی جلسات و بحث‌ها و … پیرامون انجمن نام. فقط اعضای انجمن حق دسترسی نوشتن دارند ولی دسترسی خواندن برای عموم باز است. اخبار و اطّلاعیه‌ها اخبار و اطّلاعیه‌های مربوط به انجمن، در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 175 سپتامبر 28, 2020
0 127 جولای 5, 2020
0 216 جون 10, 2020
53 944 ژانویه 26, 2021
0 142 آگوست 20, 2020
13 282 جولای 24, 2020
12 234 جولای 23, 2020
5 184 جولای 22, 2020
25 644 جولای 22, 2020
45 593 جولای 16, 2020
3 422 جولای 16, 2020
6 246 جولای 16, 2020
19 357 جولای 16, 2020
7 147 جولای 15, 2020
7 374 جولای 15, 2020
37 635 جولای 15, 2020
12 311 جولای 15, 2020
7 190 جولای 15, 2020
0 145 جولای 15, 2020
3 265 جولای 15, 2020
3 255 جولای 15, 2020
8 202 جولای 15, 2020
3 181 جولای 15, 2020
13 483 جولای 14, 2020
20 530 جولای 14, 2020
12 414 جولای 13, 2020
5 191 جولای 12, 2020
3 201 جولای 11, 2020
23 398 جولای 9, 2020
1 158 جولای 8, 2020