انجمن


اتاق حقوقی برای ارتباط با اتاق حقوقی انجمن نرم‌افزارهای آزاد، می‌توانید از این دسته‌بندی استفاده کنید. همکاران حقوقی ما، آمادهٔ پاسخ به پرسش‌های حقوقی اعضای انجمن، در رابطه با نرم‌افزارهای آزاد هستند. هیئت مدیره انجمن هماهنگی جلسات و بحث‌ها و … پیرامون انجمن نام. فقط اعضای انجمن حق دسترسی نوشتن دارند ولی دسترسی خواندن برای عموم باز است. اخبار و اطّلاعیه‌ها اخبار و اطّلاعیه‌های مربوط به انجمن، در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 210 سپتامبر 28, 2020
0 138 جولای 5, 2020
0 229 جون 10, 2020
53 1035 ژانویه 26, 2021
0 152 آگوست 20, 2020
13 323 جولای 24, 2020
12 252 جولای 23, 2020
5 201 جولای 22, 2020
25 693 جولای 22, 2020
45 632 جولای 16, 2020
3 446 جولای 16, 2020
6 261 جولای 16, 2020
19 395 جولای 16, 2020
7 163 جولای 15, 2020
7 411 جولای 15, 2020
37 692 جولای 15, 2020
12 337 جولای 15, 2020
7 211 جولای 15, 2020
0 158 جولای 15, 2020
3 278 جولای 15, 2020
3 271 جولای 15, 2020
8 212 جولای 15, 2020
3 200 جولای 15, 2020
13 528 جولای 14, 2020
20 579 جولای 14, 2020
12 440 جولای 13, 2020
5 213 جولای 12, 2020
3 223 جولای 11, 2020
23 443 جولای 9, 2020
1 172 جولای 8, 2020