انجمن


اتاق حقوقی برای ارتباط با اتاق حقوقی انجمن نرم‌افزارهای آزاد، می‌توانید از این دسته‌بندی استفاده کنید. همکاران حقوقی ما، آمادهٔ پاسخ به پرسش‌های حقوقی اعضای انجمن، در رابطه با نرم‌افزارهای آزاد هستند. هیئت مدیره انجمن هماهنگی جلسات و بحث‌ها و … پیرامون انجمن نام. فقط اعضای انجمن حق دسترسی نوشتن دارند ولی دسترسی خواندن برای عموم باز است. اخبار و اطّلاعیه‌ها اخبار و اطّلاعیه‌های مربوط به انجمن، در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 86 سپتامبر 28, 2020
0 68 جولای 5, 2020
0 150 جون 10, 2020
53 612 ژانویه 26, 2021
0 60 آگوست 20, 2020
13 151 جولای 24, 2020
12 153 جولای 23, 2020
5 107 جولای 22, 2020
25 415 جولای 22, 2020
45 442 جولای 16, 2020
3 292 جولای 16, 2020
6 151 جولای 16, 2020
19 211 جولای 16, 2020
7 91 جولای 15, 2020
7 228 جولای 15, 2020
37 418 جولای 15, 2020
12 207 جولای 15, 2020
7 108 جولای 15, 2020
0 89 جولای 15, 2020
3 155 جولای 15, 2020
3 167 جولای 15, 2020
8 135 جولای 15, 2020
3 103 جولای 15, 2020
13 310 جولای 14, 2020
20 342 جولای 14, 2020
12 301 جولای 13, 2020
5 121 جولای 12, 2020
3 125 جولای 11, 2020
23 245 جولای 9, 2020
1 97 جولای 8, 2020