انجمن


اتاق حقوقی برای ارتباط با اتاق حقوقی انجمن نرم‌افزارهای آزاد، می‌توانید از این دسته‌بندی استفاده کنید. همکاران حقوقی ما، آمادهٔ پاسخ به پرسش‌های حقوقی اعضای انجمن، در رابطه با نرم‌افزارهای آزاد هستند. هیئت مدیره انجمن هماهنگی جلسات و بحث‌ها و … پیرامون انجمن نام. فقط اعضای انجمن حق دسترسی نوشتن دارند ولی دسترسی خواندن برای عموم باز است. اخبار و اطّلاعیه‌ها اخبار و اطّلاعیه‌های مربوط به انجمن، در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 88 سپتامبر 28, 2020
0 70 جولای 5, 2020
0 158 جون 10, 2020
53 632 ژانویه 26, 2021
0 61 آگوست 20, 2020
13 155 جولای 24, 2020
12 158 جولای 23, 2020
5 108 جولای 22, 2020
25 424 جولای 22, 2020
45 456 جولای 16, 2020
3 296 جولای 16, 2020
6 156 جولای 16, 2020
19 213 جولای 16, 2020
7 95 جولای 15, 2020
7 234 جولای 15, 2020
37 429 جولای 15, 2020
12 210 جولای 15, 2020
7 109 جولای 15, 2020
0 90 جولای 15, 2020
3 160 جولای 15, 2020
3 171 جولای 15, 2020
8 136 جولای 15, 2020
3 104 جولای 15, 2020
13 315 جولای 14, 2020
20 350 جولای 14, 2020
12 304 جولای 13, 2020
5 122 جولای 12, 2020
3 127 جولای 11, 2020
23 253 جولای 9, 2020
1 100 جولای 8, 2020