انجمن


اتاق حقوقی برای ارتباط با اتاق حقوقی انجمن نرم‌افزارهای آزاد، می‌توانید از این دسته‌بندی استفاده کنید. همکاران حقوقی ما، آمادهٔ پاسخ به پرسش‌های حقوقی اعضای انجمن، در رابطه با نرم‌افزارهای آزاد هستند. هیئت مدیره انجمن هماهنگی جلسات و بحث‌ها و … پیرامون انجمن نام. فقط اعضای انجمن حق دسترسی نوشتن دارند ولی دسترسی خواندن برای عموم باز است. اخبار و اطّلاعیه‌ها اخبار و اطّلاعیه‌های مربوط به انجمن، در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 71 سپتامبر 28, 2020
0 62 جولای 5, 2020
0 129 جون 10, 2020
53 553 ژانویه 26, 2021
0 53 آگوست 20, 2020
13 144 جولای 24, 2020
12 143 جولای 23, 2020
5 97 جولای 22, 2020
25 374 جولای 22, 2020
45 392 جولای 16, 2020
3 253 جولای 16, 2020
6 136 جولای 16, 2020
19 192 جولای 16, 2020
7 87 جولای 15, 2020
7 217 جولای 15, 2020
37 393 جولای 15, 2020
12 193 جولای 15, 2020
7 103 جولای 15, 2020
0 83 جولای 15, 2020
3 135 جولای 15, 2020
3 158 جولای 15, 2020
8 130 جولای 15, 2020
3 96 جولای 15, 2020
13 287 جولای 14, 2020
20 311 جولای 14, 2020
12 279 جولای 13, 2020
5 114 جولای 12, 2020
3 117 جولای 11, 2020
23 228 جولای 9, 2020
1 90 جولای 8, 2020