انجمن


اتاق حقوقی برای ارتباط با اتاق حقوقی انجمن نرم‌افزارهای آزاد، می‌توانید از این دسته‌بندی استفاده کنید. همکاران حقوقی ما، آمادهٔ پاسخ به پرسش‌های حقوقی اعضای انجمن، در رابطه با نرم‌افزارهای آزاد هستند. هیئت مدیره انجمن هماهنگی جلسات و بحث‌ها و … پیرامون انجمن نام. فقط اعضای انجمن حق دسترسی نوشتن دارند ولی دسترسی خواندن برای عموم باز است. اخبار و اطّلاعیه‌ها اخبار و اطّلاعیه‌های مربوط به انجمن، در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 121 سپتامبر 28, 2020
0 87 جولای 5, 2020
0 181 جون 10, 2020
53 730 ژانویه 26, 2021
0 90 آگوست 20, 2020
13 184 جولای 24, 2020
12 178 جولای 23, 2020
5 127 جولای 22, 2020
25 500 جولای 22, 2020
45 504 جولای 16, 2020
3 336 جولای 16, 2020
6 181 جولای 16, 2020
19 246 جولای 16, 2020
7 110 جولای 15, 2020
7 268 جولای 15, 2020
37 477 جولای 15, 2020
12 236 جولای 15, 2020
7 131 جولای 15, 2020
0 107 جولای 15, 2020
3 215 جولای 15, 2020
3 196 جولای 15, 2020
8 157 جولای 15, 2020
3 122 جولای 15, 2020
13 356 جولای 14, 2020
20 418 جولای 14, 2020
12 340 جولای 13, 2020
5 144 جولای 12, 2020
3 149 جولای 11, 2020
23 295 جولای 9, 2020
1 118 جولای 8, 2020