انجمن


اتاق حقوقی برای ارتباط با اتاق حقوقی انجمن نرم‌افزارهای آزاد، می‌توانید از این دسته‌بندی استفاده کنید. همکاران حقوقی ما، آمادهٔ پاسخ به پرسش‌های حقوقی اعضای انجمن، در رابطه با نرم‌افزارهای آزاد هستند. هیئت مدیره انجمن هماهنگی جلسات و بحث‌ها و … پیرامون انجمن نام. فقط اعضای انجمن حق دسترسی نوشتن دارند ولی دسترسی خواندن برای عموم باز است. اخبار و اطّلاعیه‌ها اخبار و اطّلاعیه‌های مربوط به انجمن، در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 132 سپتامبر 28, 2020
0 98 جولای 5, 2020
0 191 جون 10, 2020
53 771 ژانویه 26, 2021
0 99 آگوست 20, 2020
13 194 جولای 24, 2020
12 189 جولای 23, 2020
5 136 جولای 22, 2020
25 521 جولای 22, 2020
45 520 جولای 16, 2020
3 350 جولای 16, 2020
6 195 جولای 16, 2020
19 266 جولای 16, 2020
7 117 جولای 15, 2020
7 287 جولای 15, 2020
37 495 جولای 15, 2020
12 247 جولای 15, 2020
7 139 جولای 15, 2020
0 114 جولای 15, 2020
3 225 جولای 15, 2020
3 208 جولای 15, 2020
8 166 جولای 15, 2020
3 130 جولای 15, 2020
13 377 جولای 14, 2020
20 433 جولای 14, 2020
12 352 جولای 13, 2020
5 152 جولای 12, 2020
3 160 جولای 11, 2020
23 310 جولای 9, 2020
1 124 جولای 8, 2020